MENU
Philippine Standard Time:
WALK-IN NATIONAL ID REGISTRATION SCHEDULE
Published date: Jul 13, 2021
WALK-IN NATIONAL ID REGISTRATION SCHEDULE

Ang Philippine Statistics Authority (PSA) sa pakikipagtulungan sa Pamahalaang Bayan ng Los Baños at Liga ng mga Barangay ay magkakaroon ng "Walk-In National ID Registration Schedule" sa Los Baños Central Elementary School.

July 13-17, 2021 - Timugan

July 19-21, 2021 - Baybayin

July 22-24, 2021 - Lalakay

July 26-31, 2021 - Anos

August 2-7, 2021 - Malinta

August 9-14, 2021 - Maahas

August 16-18, 2021 - Tadlac

August 19-21, 2021 - Bagong Silang

Paalala:

1. Kumuha ng walk-in stub sa inyong barangay hall.

2. Hindi pa maaaring magparehistro ang edad 14 pababa.

3. Magdala ng sariling ballpen, Birth Certificate (PSA) at 1 government-issued ID kung saan nakalagay ang inyong buong pangalan, photo, lagda o thumb mark; o Valid Philippine passport, UMID card na inisyu ng SSS o GSIS; o iba pang kahalintulad na dokumento na aprubado ng PSA.

4. Magsuot ng Face Mask at Face Shield.

5. Panatilihin ang social distancing.

 3678 Total Views

Related: