MENU
Philippine Standard Time:
ORDINANSA PARA SA CLEARING OPERATIONS, APRUBADO NA!
Published date: Jan 21, 2021
ORDINANSA PARA SA CLEARING OPERATIONS, APRUBADO NA!

Inaprubahan na ni Mayor “Kuya Tony” Kalaw ang ordinansa na nagbabawal sa anumang iligal na istruktura at anumang maaaring maging sagabal sa mga sidewalk, drainage system at pampublikong daanan gaya ng kalsada, tulay, highway at iba pa sa munisipalidad ng Los Baños. Ang nasabing ordinansa ay nagpapataw rin ng karampatang multa sa sinumang lalabag.

MULTA:

a. Unang Paglabag: Multang Php 1,000.00

b. Ikalawang Paglabag: Multang Php 1,500.00

Para sa mga Commercial Establishment: Multa at Suspensyon

ng Business Permit

c. Ikatlo at Sumunod na Paglabag: Multang Php 2,500.00

Para sa mga Commercial Establishment: Multa at Revocation

ng Business Permit

 7938 Total Views

Related:


;