MENU
Philippine Standard Time:
CERVICAL CANCER AWARENESS MONTH
Published date: Jan 21, 2021
CERVICAL CANCER AWARENESS MONTH

Ang pamahalaang bayan ng Los Baños ay nakikiisa sa paggunita sa Cervical Cancer Awareness month tuwing Enero.

Layunin nito na bigyang atensiyon ang sakit na kumikitil sa buhay ng napakaraming kababaihan araw-araw.

Sama-sama nating labanan ang cervical cancer sa pamamagitan ng malawakang screening program.

#GoForCervicalCancerScreening

#StayHealthy

 7401 Total Views

Related:


;