MENU
Philippine Standard Time:
L.A.B. (LIGTAS ANG BAYAN LABAN SA COVID-19) AMELBA: COLLECTIVE NEGOTIATION AGREEMENT
Published date: Mar 11, 2021
L.A.B. (LIGTAS ANG BAYAN LABAN SA COVID-19) AMELBA: COLLECTIVE NEGOTIATION AGREEMENT

Ang Association of Municipal Employees of Los Baños-Laguna (AMELBA-UNA) asosasyon ng mga empleyado ng LGU ng Los Baños ay humarap sa pulong kasama ng iba't ibang Tanggapang Lokal ng Municipio ( Administrador, Engineering, Planning, Accounting, Budget, HRMO) sa ilalim ng superbisyon ng bagong Punumbayan ANTONIO L. KALAW para sa usaping CNA o Collective Negotiation Agreement.

Matapos repasuhin ang dokumento ng CNA ay magkakaroon muli ng isa pang pulong para sa huling kasunduan ng kabuuang pinag-usapan ukol sa CNA.

#HustisyaSaGitnaNgPandemya

#DISIPLINAMUNA

#ManatilingLigtasLabanSaCOVID19

#LigtasAngBayan #LB

#COVID19

 347 Total Views