MENU
Philippine Standard Time:
LBSHS GRADUATION CEREMONY
Published date: Jul 13, 2023
LBSHS GRADUATION CEREMONY

Ang pagtatapos ay hudyat din ng panibagong simula.

Congratulations and good job to the graduates of Los Baños Senior High School! Ito na ang simula ng inyong journey to adulthood at kasangga ninyo ang Team BLB sa pagtupad ng inyong wildest dreams.

Kukuha man kayo ng college course o diretso man sa trabaho, bilin ko sa inyo na mag-focus at linangin pa ang iba't ibang aspeto ng inyong pagkatao. Marami pa kayong matututunan tungkol sa inyong sarili at isa itong napakagandang handog mula sa Diyos. Trust the process, and enjoy life!

#BagongLosBanos

#TonGenuino

 2798 Total Views

Related:


;