MENU
Philippine Standard Time:
LBNHS moving up ceremony
Published date: Jul 12, 2023
LBNHS moving up ceremony

Bagong kabanata!

Bagong kaalaman!

Congratulations

are in order sa mga estudyante ng Los Baños National High School na opisyal nang maglilipat-antas! Dasal kong higit ninyo pang pag-igihan ang pag-aaral para sa pangarap, para sa pamilya at para sa bayan.

Isang karangalan ang makadalo sa inyong Moving Up Ceremony. Sama-sama po talaga tayong aangat sa Bagong Los Baños.

#MovingUp

#BagongLosBanos

#TonGenuino

 2804 Total Views

Related:


;