MENU
Philippine Standard Time:
pintura sa kabuuan ng DepEd para sa Brigada eskwela.
Published date: Aug 8, 2023
pintura sa kabuuan ng DepEd para sa Brigada eskwela.

Namahagi ang Pamahalaang Bayan ng Los Banos at si Mayor Ton ng mga pintura sa kabuuan ng DepEd para sa Brigada eskwela.

Ang tulong na ito ay patuloy na makakapag-saayos at makapagbibigay ganda sa mga classrooms ng paaralan.

Hangad ni Mayor Ton matugunan pa ang pangangailangan ng paaralan para sa mga mag-aaral ng Los Banos.

#BagongLosBanos

#TonGenuino

 5912 Total Views

Related:


;