MENU
Philippine Standard Time:
GAD FOCAL POINT SYSTEM
Published date: Feb 17, 2021
GAD FOCAL POINT SYSTEM

Pagpapalakas ng Brgy. GAD programs simula na! Sa direktiba ni Mayor Antonio "Kuya Tony" Kalaw ay matagumpay na naisagawa noong nakaraang linggo ang taunang Brgy GAD PLAN AND BUDGET Seminar-Workshop. Dahil dito napagkaisahan ng lahat ng mga dumalo na marapat ipaliwanag sa mga iba pang miyembro Brgy. GAD Focal Point System ang kahalagahan ng pagkakaroon ng konkretong plano sa mga programang napapaloob sa 5% Brgy. GAD Budget.

Kaugnay ng suhestiyon ng lahat binibigyan ng teknikal na assistance ng GAD office ang mga barangay para lalut higit maisaayos at mapaimplementa ng tama at naayon ang ibat ibang programa sa Gender and Development.

Nagpapasalamat tayo sa maayos na diskusyon ngayong hapon kasama ang BGFPS ng Brgy. Tuntungin-Putho at mga presidente ng ibat ibng organisasyon sa kanilang brgy sa makabuluhang talakayan at diskusyon. Sa pakikiisa ng lahat tiyak ang lahatang pag-angat.

 10516 Total Views

Related:


;