MENU
Philippine Standard Time:

OFFICE OF THE MUNICIPAL ACCOUNTING

L.A.B. (LIGTAS ANG BAYAN LABAN SA COVID-19) AMELBA: COLLECTIVE NEGOTIATION AGREEMENT
Published date: Mar 11, 2021

Ang Association of Municipal Employees of Los Baños-Laguna (AMELBA-UNA) asosasyon ng mga empleyado ng LGU ng Los Baños ay humarap sa pulong kasama ng iba't ibang Tanggapang Lokal ng Municipio ( Administrador, Engineering, Plannin...


QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 
PESO