MENU
Philippine Standard Time:
COVID-19 UPDATE AS OF MAY 27, 2021
Published date: May 28, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MAY 27, 2021

RECOVERIES:

LB C1429, LB C1517, LB C1540, LB C1542, LB C1544, LB C1545, LB C1557, LB C1558, LB C1560, LB C1565

DECEASED:

LB C1730

NEW CASES:

LB C1739

54 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1740

39 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1741

70 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1742

23 Female

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1743

27 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Isolation Facility

Contact Tracing done

LB C1744

19 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1745

30 Female

San Antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1746

47 Male

Malinta

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1747

78 Female

Malinta

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1748

30 Female

Baybayin

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1749

14 Female

Bayog

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1750

59 Female

Bayog

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1751

59 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1752

66 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1753

30 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1754

54 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1755

22 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1756

22 Female

Tuntungin-Putho

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1757

1 Female

Tuntungin-Putho

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1758

47 Male

Bambang

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1759

41 Female

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1760

71 Male

Tuntungin-Putho

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1761

36 Male

Mayondon

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1762

80 Male

Bambang

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1763

34 Male

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1764

65 Female

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1765

26 Female

San Antonio

Works outside of LB

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Isolation Facility

Contact Tracing done

LB C1766

26 Female

Malinta

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1767

62 Female

Maahas

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1768

42 Female

Bayog

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1769

27 Male

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAAS NG BILANG NG KASO NG COVID-19 SA ATING BAYAN, KAYA NAMAN PAKIUSAP PO SA LAHAT NA PATULOY TAYONG SUMUNOD SA MINIMUM HEALTH STANDARDS

Magsuot ng Facemask at Faceshield,

Physical distancing at

Palaging maghugas ng kamay.

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC