MENU
Philippine Standard Time:
COVID-19 UPDATE AS OF JULY 1, 2021
Published date: Jul 2, 2021

JULY 1, 2021

RECOVERIES:

LB C2219, LB C2220, LB C2223, LB C2227, LB C2231, LB C2232, LB C2233, LB C2242, LB C2243, LB C2247, LB C2251, LB C2255, LB C2256, LB C2258, LB C2260, LB C2261, LB C2266, LB C2269, LB C2273, LB C2279

NEW CASES:

LB C2401

19 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2402

21 Male

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2403

37 Male

Batong Malake

With travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2404

23 Female

San antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2405

62 Female

San antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2406

40 Female

Malinta

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2407

22 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2408

29 Female

Batong Malake

Works outside LB

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2409

70 Female

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2410

38 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2411

18 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2412

43 Female

Tuntungin Putho

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2413

65 Male

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2414

59 Female

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2415

23 Female

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2416

27 Female

Malinta

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2417

60 Male

Bayog

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2418

34 Female

Timugan

Works outside LB

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAAS NG BILANG NG KASO NG COVID-19 SA ATING BAYAN, KAYA NAMAN PAKIUSAP PO SA LAHAT NA PATULOY TAYONG SUMUNOD SA MINIMUM HEALTH STANDARDS

Magsuot ng Facemask at Faceshield

Physical distancing

Palagiang maghugas ng kamay

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 

;