MENU
Philippine Standard Time:
COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 17, 2021
Published date: Jun 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 17, 2021

RECOVERIES:

LB C1875, LB C1894, LB C1914, LB C1962, LB C1964, LB C1965, LB C1966, LB C1967, LB C1968, LB C1971, LB C1972, LB C1973, LB C1974, LB C1975, LB C1976, LB C1990, LB C1991, LB C1997, LB C1999, LB C2000, LB C2001, LB C2002, LB C2003, LB C2004, LB C2011

DECEASED:

LB C2126

NEW CASES:

LB C2171

26 Female

Baybayin

Works outside LB

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2172

46 Male

San Antonio

No travel history

No exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2173

34 Male

Batong Malake

No travel history

No exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2174

72 Female

Lalakay

No travel history

No exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2175

29 Male

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2176

28 Male

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2177

26 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2178

28 Female

Tuntungin Putho

Works outside LB

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2179

1 Female

Tuntungin Putho

With travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2180

31 Male

Tuntungin Putho

With travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2181

42 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Isolation Facility

Contact Tracing done

LB C2182

47 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Isolation Facility

Contact Tracing done

LB C2183

33 Female

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2184

54 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2185

28 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2186

56 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2187

30 Female

Batong Malake

Works outside LB

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2188

54 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2189

26 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2190

42 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2191

59 Male

San Antonio

With travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2192

63 Female

Bayog

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2193

23 Male

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2194

39 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2195

29 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2196

76 Female

Anos

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2197

30 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2198

24 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2199

39 Male

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2200

81 Female

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAAS NG BILANG NG KASO NG COVID-19 SA ATING BAYAN, KAYA NAMAN PAKIUSAP PO SA LAHAT NA PATULOY TAYONG SUMUNOD SA MINIMUM HEALTH STANDARDS

Magsuot ng Facemask at Faceshield,

Physical distancing at

Palagiang maghugas ng kamay.

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 

;