MENU
Philippine Standard Time:
COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 13, 2021
Published date: Jun 15, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 13, 2021

RECOVERY:

LB C1762, LB C1766, LB C1790, LB C1820, LB C1840, LB C1841, LB C1842, LB C1847, LB C1849, LB C1852, LB C1853, LB C1854

NEW CASES:

LB C2104

26 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2105

24 Male

Anos

Works outside LB

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2106

34 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2107

9 Male

San Antonio

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2108

28 Male

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2109

49 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2110

37 Male

Anos

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2111

55 Female

Maahas

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2112

33 Female

Batong Malake

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2113

33 Male

San Antonio

Works outside LB

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2114

35 Male

San Antonio

Works outside LB

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2115

26 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2116

69 Male

Baybayin

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2117

61 Female

San Antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2118

68 Male

San Antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2119

51 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital isolation

Contact Tracing done

LB C2120

32 Female

Maahas

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2121

33 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2122

50 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2123

63 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict on home isolation

Contact Tracing done

LB C2124

40 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict on home isolation

Contact Tracing done

LB C2125

70 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2126

48 Male

Anos

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2127

52 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2128

55 Male

San Antonio

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2129

28 Male

San Antonio

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2130

34 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

In hospital isolation

Contact Tracing done

LB C2131

34 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2132

32 Female

San Antonio

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2133

42 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2134

21 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2135

29 Male

Timugan

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2136

79 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

Admitted in hospital

Contact Tracing done

LB C2137

73 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

LB C2138

36 Female

Bayog

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On strict home isolation

Contact Tracing done

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAAS NG BILANG NG KASO NG COVID-19 SA ATING BAYAN, KAYA NAMAN PAKIUSAP PO SA LAHAT NA PATULOY TAYONG SUMUNOD SA MINIMUM HEALTH STANDARDS

Magsuot ng Facemask at Faceshield,

Physical distancing at

Palagiang maghugas ng kamay.

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC