MENU
Philippine Standard Time:
COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 3, 2021
Published date: Jun 4, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 3, 2021

RECOVERIES:

LB C1625, LB C1645, LB C1647, LB C1650, LB C1651, LB C1652, LB C1653, LB C1654, LB C1655,LB C1656, LB C1662, LB C1665, LB C1677, LB C1667, LB C1674, LB C1675, LB C1676, LB C1677, LB C1678, LB C1679, LB C1680, LB C1681, LB C1682, LB C1688, LB C1689, LB C1690, LB C1691, LB C1692, LB C1693

EXPIRED:

LB C1514

NEW CASES:

LB C1880

36 Male

Batog Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1881

40 Female

Baybayin

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1882

74 Female

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1883

44 Female

Lalakay

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Hospital Isolation

Contact Tracing done

LB C1884

65 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1885

47 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Hospital Isolation

Contact Tracing done

LB C1886

23 Male

San Antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1887

59 Male

Maahas

No travel history

No known exposure to confirmed case

Severe signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1888

51 Female

Maahas

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1889

43 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

Isolation Facility

Contact Tracing done

LB C1890

18 Female

Maahas

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1891

32 Male

Bayog

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1892

24 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1893

48 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1894

47 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1895

26 Female

Tuntungin-Putho

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1896

49 Female

Tuntungin-Putho

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1897

83 Female

Tuntungin-Putho

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1898

56 Female

Tuntungin-Putho

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1899

67 Male

Tuntungin-Putho

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1900

71 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1901

21 Male

Tuntungin-Putho

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1902

27 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1903

69 Male

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1904

39 Female

Bayog

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1905

58 Male

San Antonio

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1906

59 Female

San Antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1907

43 Male

San Antonio

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1908

72 Male

Malinta

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1909

67 Female

Malinta

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1910

53 Female

Bayog

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1911

51 Male

Bayog

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1912

21 Male

Bambang

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1913

44 Female

Lalakay

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1914

41 Male

Malinta

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1915

88 Female

Anos

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1916

60 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1917

66 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1918

53 Male

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1919

62 Male

Maahas

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1920

56 Male

Anos

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1921

16 Male

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1922

50 Female

Malinta

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1923

64 Female

Bambang

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1924

51 Female

Mayondon

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1925

36 Male

Bambang

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1926

63 Female

Batong Malake

No travel history

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1927

28 Male

Anos

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1928

24 Male

San Antonio

Works outside of LB

No known exposure to confirmed case

Currently no signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1929

22 Male

Timugan

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1930

25 Female

Timugan

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1931

30 Male

Anos

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1932

70 Male

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1933

74 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

Admitted in Hospital

Contact Tracing done

LB C1934

50 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirmed case

Moderate signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

LB C1935

66 Male

Anos

No travel history

(+) Exposure to confirmed case

Mild signs and symptoms

On Strict Home Isolation

Contact Tracing done

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAAS NG BILANG NG KASO NG COVID-19 SA ATING BAYAN, KAYA NAMAN PAKIUSAP PO SA LAHAT NA PATULOY TAYONG SUMUNOD SA MINIMUM HEALTH STANDARDS

Magsuot ng Facemask at Faceshield,

Physical distancing at

Palaging maghugas ng kamay.

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC