MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 23, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 23, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 22, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 22, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 21, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 21, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 20, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 20, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 19, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 19, 2021

RECOVERIES:

NONE

NEW CASES:

LB C4771

69 Male

Mayondon

No travel history...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 17, 2021
Published date: Dec 27, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 17, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 16, 2021
Published date: Dec 27, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 16, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 15, 2021
Published date: Dec 16, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 15, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 14, 2021
Published date: Dec 16, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 14, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 13, 2021
Published date: Dec 14, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 13, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC