MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 8, 2022
Published date: Jan 27, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 8, 2022

RECOVERIES:

LB C4776, LB C3487R, LB C4777

EXPIRED:

LB C4945

NEW CASES:

LB C4941

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 7, 2022
Published date: Jan 27, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 7, 2022

RECOVERIES:

LB C4773, LB C4774, LB C4775

DECEASED:

LB C4879

NEW CASES:

LB C1814R

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 6, 2022
Published date: Jan 27, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 6, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4832

32 Female

San Antonio

No travel histor...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 5, 2022
Published date: Jan 27, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 5, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4809

35 Male

Maahas

No travel history

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!JANUARY 4, 2022
Published date: Jan 27, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 4, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4799

25 Male

Mayondon

Works outside LB

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 3, 2022
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 3, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4793

39 Female

Batong Malake

No travel hist...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 2, 2022
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 2, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4787

28 Female

Mayondon

No travel history

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 1, 2022
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 1, 2022

RECOVERY:

4771

NEW CASES:

LB C4781

7 Male

Lalakay

No travel history

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 31, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 31, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C3487R

64 Female

Bambang

No travel history...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 30, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 30, 2021

RECOVERIES:

NONE

NEW CASES:

LB C4775

30 Female

San Antonio

No travel hi...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;