MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 3, 2022
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 3, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4793

39 Female

Batong Malake

No travel hist...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 2, 2022
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 2, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4787

28 Female

Mayondon

No travel history

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 1, 2022
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 1, 2022

RECOVERY:

4771

NEW CASES:

LB C4781

7 Male

Lalakay

No travel history

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 31, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 31, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C3487R

64 Female

Bambang

No travel history...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 30, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 30, 2021

RECOVERIES:

NONE

NEW CASES:

LB C4775

30 Female

San Antonio

No travel hi...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 29, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 29, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASES:

LB C4773

54 Female

San Antonio

No travel hist...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 28, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 28, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

LB C4772

28 Female

Mayondon

No travel history<...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 27, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 27, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 26, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 26, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! DECEMBER 24, 2021
Published date: Jan 4, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

DECEMBER 24, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC