MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 3, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 3, 2022

NEW CASE:

NO NEW CASE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 2, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 2, 2022

NEW CASES:

LB C6254

58 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirm...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 1, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 1, 2022

NEW CASE:

NO NEW CASE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! FEBRUARY 3, 2022
Published date: Feb 17, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

FEBRUARY 3, 2022

NEW CASES:

LB C6178

51 Female

Batong Malake

Works outside LB

No known exposure to...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! FEBRUARY 2, 2022
Published date: Feb 17, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

FEBRUARY 2, 2022

EXPIRED:

LB C5960

NEW CASES:

LB C6169

41 Male

Mayondon

Works outside LB<...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! FEBRUARY 1, 2022
Published date: Feb 2, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

FEBRUARY 1, 2022

RECOVERIES:

20 cases recovered

NEW CASES:

LB C6164

66 Male

Maahas

With t...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 31, 2022
Published date: Feb 2, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 31, 2022

NEW CASES:

LB C6160

25 Female

Timugan

No travel history

No known exposure to confi...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 30, 2022
Published date: Feb 2, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 30, 2022

RECOVERIES:

Please see the attachment.

NEW CASES:

LB C6145

78 Female

Mayondon

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 29, 2022
Published date: Feb 2, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 29, 2022

RECOVERIES:

Please see the attachment.

NEW CASES:

LB C6121

24 Female

Batong Malake...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! JANUARY 28, 2022
Published date: Feb 2, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JANUARY 28, 2022

EXPIRED:

LB C6109

NEW CASES:

LB C6103

57 Female

Batong Malake

No travel...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;