MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! As of Today, MARCH 13, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

As of Today, MARCH 13, 2022

RECOVERIES:

None

NEW CASES:

None

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING M...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! As of Yesterday, MARCH 12, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

As of Yesterday, MARCH 12, 2022

NEW CASES:

LB C6258

32 Female

Baybayin

No travel history

No known e...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 11, 2022
Published date: Mar 15, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 11, 2022

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 10, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 10, 2022

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 9, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 9, 2022

RECOVERY:

NONE

EXPIRED:

LB C6254

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BA...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 8, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 8, 2022

NEW CASE:

LB C6257

32 Female

Timugan

No travel history

No known exposure to confirmed...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 7, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 7, 2022

NEW CASE:

NO NEW CASE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! As of today, MARCH 6, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

As of today, MARCH 6, 2022

RECOVERIES:

LB C6252

NEW CASES:

No new cases

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! As of yesterday, MARCH 5, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

As of yesterday, MARCH 5, 2022

RECOVERIES:

LB C6253

NEW CASES:

LB C6256

26 Female

Tuntungin Putho

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 4, 2022
Published date: Mar 11, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 4, 2022

NEW CASE:

NO NEW CASE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;