MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 23, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 23, 2022

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 22, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 22, 2022

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 21, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 21, 2022

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 20, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 20, 2022

NEW CASE:

LB C6266

39 Male

Baybayin

No travel history

No known exposure to confirmed...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 19, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 19, 2022

NEW CASE:

LB C6265

47 Female

Mayondon

No travel history

No known exposure to confirm...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 18, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 18, 2022

NEW CASE:

LB C6264

53 Female

Tuntungin Putho

No travel history

No known exposure to...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 17, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 17, 2022

EXPIRED:

LB C6262

NEW CASES:

LB C6261

43 Male

Baybayin

No travel history

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 16, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 16, 2022

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 15, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 15, 2022

EXPIRED:

LB C6260

NEW CASE:

LB C6260

43 Female

Tuntungin Putho

No travel h...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 14, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 14, 2022

NEW CASE:

None

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;