MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 17, 2021
Published date: Jun 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 17, 2021

RECOVERIES:

LB C1875, LB C1894, LB C1914, LB C1962, LB C1964, LB C1965, LB C1966, LB C1967, LB C1968, LB C1971, LB C1972, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 14, 2021
Published date: Jun 15, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 14, 2021

RECOVERIES:

LB C1818, LB C1845, LB C1859, LB C1860, LB C1861, LB C1862, LB C1864, LB C1868, LB C1869, LB C1871, LB C1872, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 13, 2021
Published date: Jun 15, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 13, 2021

RECOVERY:

LB C1762, LB C1766, LB C1790, LB C1820, LB C1840, LB C1841, LB C1842, LB C1847, LB C1849, LB C1852, LB C1853, LB C1...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 09, 2021
Published date: Jun 10, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 9, 2021

RECOVERIES:

LB C1374, LB C1612, LB C1664, LB C1714, LB C1731, LB C1750, LB C1770, LB C1774, LB C1775, LB C1778, LB C1779, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 7, 2021
Published date: Jun 8, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 7, 2021

RECOVERIES:

LB C1610, LB C1642, LB C1709, LB C1710, LB C1712, LB C1724, LB C1725, LB C1729, LB C1733, LB C1749, LB C1751, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 7, 2021
Published date: Jun 8, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 7, 2021

RECOVERIES:

LB C1610, LB C1642, LB C1709, LB C1710, LB C1712, LB C1724, LB C1725, LB C1729, LB C1733, LB C1749, LB C1751, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 6, 2021
Published date: Jun 7, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 6, 2021

RECOVERY:

LB C1702, LB C1703, LB C1704, LB C1705, LB C1706, LB C1707, LB C1711, LB C1715, LB C1716, LB C1718, LB C1719, LB C17...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 3, 2021
Published date: Jun 4, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 3, 2021

RECOVERIES:

LB C1625, LB C1645, LB C1647, LB C1650, LB C1651, LB C1652, LB C1653, LB C1654, LB C1655,LB C1656, LB C1662, LB C1...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 2, 2021
Published date: Jun 3, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 2, 2021

RECOVERIES:

LB C1626, LB C1631, LB C1632, LB C1633, LB C1635, LB C1636, LB C1637, LB C1640, LB C1641, LB C1643, LB C1644, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF MAY31, 2021
Published date: Jun 1, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MAY 31, 2021

RECOVERIES:

LB C1581, LB C1583, LB C1585, LB C1586, LB C1587, LB C1588, LB C1589, LB C1590, LB C1592, LB C1593, LB C1594, LB C...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC