MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 UPDATE AS OF MAY 19, 2021
Published date: May 20, 2021

MAY 19, 2021

RECOVERIES:

LB C1340, LB C1407, LB C1412, LB C1414, LB C1415, LB C1416, LB C1417, LB C1418, LB C1419, LB C1423, LB C1430

DECEASED:

LB C1598

NEW CASES:

LB C1591

73 F...

COVID-19 UPDATE SA OF MAY 13, 2021
Published date: May 14, 2021

MAY 13, 2021

RECOVERY:

LB C1241, LB C1311, LB C1317, LB C1325, LB C1328, LB C1334, LB C1335, LB C1347, LB C1349, LB C1350, LB C1351, LB C1352, LB C1353, LB C1354, LB C1355, LB C1371

DECEASED:

LB C1392

...

COVID-19 UPDATE AS OF MAY 12, 2021
Published date: May 12, 2021

MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MAY 12, 2021

RECOVERIES:

LB C1296, LB C1306, LB C1307, LB C1308, LB C1309, LB C1310, LB C1319, LB C1320, LB C1321, LB C1322, LB C1323, LB C1326, LB C1329, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF MAY 11, 2021
Published date: May 12, 2021

MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MAY 11, 2021

RECOVERIES:

LB C1277, LB C1288, LB C1289, LB C1291, LB C1293, LB C1294, LB C1303, LB C1304, LB C1313, LB C1314, LB C1315, LB C1316

DECE...

COVID UPDATE AS MAY 06, 2021
Published date: May 7, 2021

MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MAY 6, 2021

RECOVERIES:

LB C1153, LB C1224, LB C1226, LB C1227, LB C1228, LB C1229, LB C1230, LB C1235, LB C1240, LB C1242, LB C1245, LB C1249, LB C1251, LB C...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;