MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 UPDATE AS OF JULY 05, 2021
Published date: Jul 6, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JULY 5, 2021

RECOVERIES:

LB C2265, LB C2275, LB C2284, LB C2285, LB C2286, LB C2287, LB C2288, LB C2290, LB C2292, LB C2293, LB C2294, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JULY 04, 2021
Published date: Jul 5, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JULY 4, 2021

RECOVERY:

LB C2281, LB C2282

DECEASED:

LB C2276

NEW CASES:

LB C2444

75 Male<...

COVID-19 UPDATE AS OF JULY 1, 2021
Published date: Jul 2, 2021

JULY 1, 2021

RECOVERIES:

LB C2219, LB C2220, LB C2223, LB C2227, LB C2231, LB C2232, LB C2233, LB C2242, LB C2243, LB C2247, LB C2251, LB C2255, LB C2256, LB C2258, LB C2260, LB C2261, LB C2266, LB C2269, LB C2273, LB C2279

...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 17, 2021
Published date: Jun 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 17, 2021

RECOVERIES:

LB C1875, LB C1894, LB C1914, LB C1962, LB C1964, LB C1965, LB C1966, LB C1967, LB C1968, LB C1971, LB C1972, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 14, 2021
Published date: Jun 15, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 14, 2021

RECOVERIES:

LB C1818, LB C1845, LB C1859, LB C1860, LB C1861, LB C1862, LB C1864, LB C1868, LB C1869, LB C1871, LB C1872, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 13, 2021
Published date: Jun 15, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 13, 2021

RECOVERY:

LB C1762, LB C1766, LB C1790, LB C1820, LB C1840, LB C1841, LB C1842, LB C1847, LB C1849, LB C1852, LB C1853, LB C1...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 09, 2021
Published date: Jun 10, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 9, 2021

RECOVERIES:

LB C1374, LB C1612, LB C1664, LB C1714, LB C1731, LB C1750, LB C1770, LB C1774, LB C1775, LB C1778, LB C1779, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 7, 2021
Published date: Jun 8, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 7, 2021

RECOVERIES:

LB C1610, LB C1642, LB C1709, LB C1710, LB C1712, LB C1724, LB C1725, LB C1729, LB C1733, LB C1749, LB C1751, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 7, 2021
Published date: Jun 8, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 7, 2021

RECOVERIES:

LB C1610, LB C1642, LB C1709, LB C1710, LB C1712, LB C1724, LB C1725, LB C1729, LB C1733, LB C1749, LB C1751, LB C...

COVID-19 UPDATE AS OF JUNE 6, 2021
Published date: Jun 7, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JUNE 6, 2021

RECOVERY:

LB C1702, LB C1703, LB C1704, LB C1705, LB C1706, LB C1707, LB C1711, LB C1715, LB C1716, LB C1718, LB C1719, LB C17...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC