MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 1, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 1, 2021

RECOVERIES:

LB C4650, LB C4665, LB C4687, LB C4690, LB C4691, LB C4693, LB C4694, LB C4697, LB C4701, LB C4702, LB C4703

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 9, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 9, 2021

RECOVERY:

LB C4746

EXPIRED:

LB C4750

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING B...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 8, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 8, 2021

RECOVERIES:

LB C4729, LB C4731, LB C4732, LB C4734, LB C4735, LB C4736, LB C4737, LB C4739, LB C4740, LB C4741, LB C4742,...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 17, 2021
Published date: Aug 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 17, 2021

RECOVERIES:

LB C2638, LB C2686, LB C2690, LB C2695, LB C2696, LB C2698, LB C2699, LB C2700, LB C2702, LB C2704, LB C2710, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 17, 2021
Published date: Aug 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 17, 2021

RECOVERIES:

LB C2638, LB C2686, LB C2690, LB C2695, LB C2696, LB C2698, LB C2699, LB C2700, LB C2702, LB C2704, LB C2710, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 16, 2021
Published date: Aug 17, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 16, 2021

RECOVERIES:

LB C2671, LB C2673, LB C2674, LB C2679, LB C2681, LB C2682, LB C2683, LB C2687, LB C2691, LB C2692, LB C2693, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 15, 2021
Published date: Aug 16, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 15, 2021

Note: Pinalitan ang patient ng LB C2857 na ID dahil taga-San Antonio, Bay na iyong nai-report kahapon.

RECOVERY:

...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 13, 2021
Published date: Aug 13, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 13, 2021

RECOVERIES:

LB C2645, LB C2650, LB C2651, LB C2652, LB C2654, LB C2656, LB C2657, LB C18R, LB C2662, LB C2664, LB C2665, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 10, 2021
Published date: Aug 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 10, 2021

RECOVERIES:

LB C2613, LB C2622, LB C2623, LB C2625, LB C2628, LB C2629, LB C2630, LB C2631, LB C2633, LB C2634, LB C2639, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 06, 2021
Published date: Aug 6, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 6, 2021

RECOVERIES:

LB C2585, LB C2587, LB C2588, LB C2589, LB C2592, LB C2594

DECEASED:

LB C2715

NEW...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC