MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 6, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 6, 2021

RECOVERIES:

LB C4722, LB C4725, LB C4727, LB C4730

NEW CASES:

LB C4758

42 Female

M...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 5, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 5, 2021

RECOVERIES:

LB C4718, LB C4719, LB C4720, LB C4724

NEW CASES:

LB C4755

61 Male

Bay...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 4, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 4, 2021

RECOVERIES:

LB C4712, LB C4714, LB C4715, LB C4716, LB C4717, LB C4721, LB C4723, LB C4726, LB C4728

ATIN PONG T...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 3, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 3, 2021

RECOVERIES:

LB C4705, LB C4707, LB C4708, LB C4709, LB C4710

NEW CASE:

LB C4754

56 Male

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 2, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 2, 2021

RECOVERIES:

LB C4696, LB C4698, LB C4700, LB C4704, LB C4706, LB C4711, LB C4713

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 1, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 1, 2021

RECOVERIES:

LB C4650, LB C4665, LB C4687, LB C4690, LB C4691, LB C4693, LB C4694, LB C4697, LB C4701, LB C4702, LB C4703

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 9, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 9, 2021

RECOVERY:

LB C4746

EXPIRED:

LB C4750

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING B...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 8, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 8, 2021

RECOVERIES:

LB C4729, LB C4731, LB C4732, LB C4734, LB C4735, LB C4736, LB C4737, LB C4739, LB C4740, LB C4741, LB C4742,...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 17, 2021
Published date: Aug 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 17, 2021

RECOVERIES:

LB C2638, LB C2686, LB C2690, LB C2695, LB C2696, LB C2698, LB C2699, LB C2700, LB C2702, LB C2704, LB C2710, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 17, 2021
Published date: Aug 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 17, 2021

RECOVERIES:

LB C2638, LB C2686, LB C2690, LB C2695, LB C2696, LB C2698, LB C2699, LB C2700, LB C2702, LB C2704, LB C2710, L...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;