MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 13, 2021
Published date: Nov 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 13, 2021

RECOVERIES:

LB C4738

NEW CASES:

LB C4761

38 Female

Mayondon

No travel h...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 12, 2021
Published date: Nov 12, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 12, 2021

RECOVERIES:

LB C4751, LB C4752

NEW CASE:

LB C4760

25 Female

Malinta

Wor...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 11, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 11, 2021

RECOVERY:

LB C4753

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 10, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 10, 2021

NEW CASE:

LB C4759

19 Male

Tuntungin Putho

No travel history

No known exposure to...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 7, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 7, 2021

RECOVERIES:

LB C4733

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN AN...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 6, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 6, 2021

RECOVERIES:

LB C4722, LB C4725, LB C4727, LB C4730

NEW CASES:

LB C4758

42 Female

M...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 5, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 5, 2021

RECOVERIES:

LB C4718, LB C4719, LB C4720, LB C4724

NEW CASES:

LB C4755

61 Male

Bay...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 4, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 4, 2021

RECOVERIES:

LB C4712, LB C4714, LB C4715, LB C4716, LB C4717, LB C4721, LB C4723, LB C4726, LB C4728

ATIN PONG T...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 3, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 3, 2021

RECOVERIES:

LB C4705, LB C4707, LB C4708, LB C4709, LB C4710

NEW CASE:

LB C4754

56 Male

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 2, 2021
Published date: Nov 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 2, 2021

RECOVERIES:

LB C4696, LB C4698, LB C4700, LB C4704, LB C4706, LB C4711, LB C4713

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC