MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 22, 2021
Published date: Nov 26, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 22, 2021

RECOVERY:

LB C4759

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAH...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 22, 2021
Published date: Nov 26, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 22, 2021

RECOVERY:

LB C4759

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAH...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 21, 2021
Published date: Nov 22, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 21, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

LB C4764

23 Male

Bayog

No travel history

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 20, 2021
Published date: Nov 22, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 20, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 19, 2021
Published date: Nov 22, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 19, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 18, 2021
Published date: Nov 22, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 18, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 17, 2021
Published date: Nov 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 17, 2021

RECOVERIES:

LB C4755, LB C4756, LB C4757, LB C4758

NEW CASE:

LB C4763

26 Female

B...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 16, 2021
Published date: Nov 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 16, 2021

RECOVERY:

NONE

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 15, 2021
Published date: Nov 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 15, 2021

RECOVERY:

LB C4754

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! NOVEMBER 14, 2021
Published date: Nov 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

NOVEMBER 14, 2021

RECOVERIES:

LB C4695

NEW CASES:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC