MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 ADVISORY May 27-29, 2023
Published date: May 30, 2023

COVID-19 ADVISORY:

May 27-29, 2023

RECOVERIES:

5/27/23 : LB C7360

5/29/23: LB C7365, LB C7367

NEW CASES:

LB C7370

55 Female

Tuntungin Putho

No known exposure...

COVID-19 ADVISORY May 16, 2023
Published date: May 24, 2023

COVID-19 ADVISORY:

May 16, 2023

RECOVERIES:

LB C7335, LB C7338, LB C7341

NEW CASES:

LB C7344

68 Male

Anos

No known exposure to confirmed case

Currently no si...

COVID-19 ADVISORY May 17, 2023
Published date: May 24, 2023

COVID-19 ADVISORY:

May 17, 2023

RECOVERIES:

LB C7340, LB C7343

NEW CASES:

LB C7345

31 Female

Tuntungin Putho

No known exposure to confirmed case

Mild signs a...

COVID-19 ADVISORY May 18-19, 2023
Published date: May 24, 2023

COVID-19 ADVISORY:

May 18-19, 2023

RECOVERIES:

3-18-23: LB C7339, LB C7342

NEW CASES:

LB C7348

45 Male

San Antonio

No known exposure to confirmed case

Curren...

Covid-19 Update May 23, 2023
Published date: May 24, 2023

COVID-19 ADVISORY:

May 21-22, 2023

RECOVERIES:

5-21-23: LB C7337, LB C7344, LB C7347, LB C7351, LB C7353

5-22-23: LB C7345, LB C7346, LB C7348

NEW CASES:

LB C7354

42 Female

...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 28, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 28, 2022

NO RECOVERIES AND NO NEW CASES

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 27, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 27, 2022

NO RECOVERIES AND NO NEW CASES

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 26, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 26, 2022

NO RECOVERIES AND NO NEW CASES

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 25, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 25, 2022

NEW CASE:

LB C6267

24 Male

San Antonio

Works outside LB

No known exposure to confirm...

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19! MARCH 24, 2022
Published date: Mar 29, 2022

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

MARCH 24, 2022

NEW CASE:

NONE

ATIN PONG TANDAAN NA ANG BAWAT ISA AY MAAARING MAGING BAHAGI NG SOLUSYON UPANG MAPIGILAN ANG PAGTAA...

QUICK LINKS

LOS BAÑOS
 
Municipal Ordinance
 
Executive Order
 
BAC
 


;