MENU
Philippine Standard Time:

COVID CASES UPDATES

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 17, 2021
Published date: Aug 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 17, 2021

RECOVERIES:

LB C2638, LB C2686, LB C2690, LB C2695, LB C2696, LB C2698, LB C2699, LB C2700, LB C2702, LB C2704, LB C2710, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 17, 2021
Published date: Aug 18, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 17, 2021

RECOVERIES:

LB C2638, LB C2686, LB C2690, LB C2695, LB C2696, LB C2698, LB C2699, LB C2700, LB C2702, LB C2704, LB C2710, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 16, 2021
Published date: Aug 17, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 16, 2021

RECOVERIES:

LB C2671, LB C2673, LB C2674, LB C2679, LB C2681, LB C2682, LB C2683, LB C2687, LB C2691, LB C2692, LB C2693, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 15, 2021
Published date: Aug 16, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 15, 2021

Note: Pinalitan ang patient ng LB C2857 na ID dahil taga-San Antonio, Bay na iyong nai-report kahapon.

RECOVERY:

...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 13, 2021
Published date: Aug 13, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 13, 2021

RECOVERIES:

LB C2645, LB C2650, LB C2651, LB C2652, LB C2654, LB C2656, LB C2657, LB C18R, LB C2662, LB C2664, LB C2665, LB...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 10, 2021
Published date: Aug 11, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 10, 2021

RECOVERIES:

LB C2613, LB C2622, LB C2623, LB C2625, LB C2628, LB C2629, LB C2630, LB C2631, LB C2633, LB C2634, LB C2639, L...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 06, 2021
Published date: Aug 6, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 6, 2021

RECOVERIES:

LB C2585, LB C2587, LB C2588, LB C2589, LB C2592, LB C2594

DECEASED:

LB C2715

NEW...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 05, 2021
Published date: Aug 6, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 5, 2021

RECOVERIES:

LB C2582, LB C2583, LB C2586, LB C2593

NEW CASES:

LB C2684

63 Male

Tuntu...

COVID-19 UPDATE AS OF AUGUST 03, 2021
Published date: Aug 4, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

AUGUST 3, 2021

RECOVERY:

LB C2577

NEW CASES:

LB C2666

52 Female

Batong Malake

No travel h...

COVID-19 UPDATE AS OF JULY 27, 2021
Published date: Jul 28, 2021

COVID-19 ADVISORY: MAMAMAYAN NG LOS BAÑOS, NAGKAKAISA KONTRA COVID-19!

JULY 27, 2021

RECOVERIES:

LB C2520, LB C2521, LB C2523, LB C2526, LB C2527, LB C2530, LB C2531, LB C2534, LB C2537, LB C2540

NEW...