MENU
Philippine Standard Time:

MUNICIPAL ENVIRONMNET AND NATURAL RESOURCES OFFICE

TINGNAN:
Published date: Mar 11, 2021

Pinapaalalahanan ang mga mamamayan ng Los Baños na palagi nating sundin ang araw at oras ng paglalabas ng ating mga basura.

Maliban na lamang sa mga barangay na may sariling schedule ng paglalabas at pagtatapon ng basura.

<...